Mange regler for bruk av fotodroner

mikro droneDroner er blitt veldig populære blant mennesker som filmer og tar bilder. Det er etterhvert mange som har gått til anskaffelse av en drone. I takt med at prisene på en drone til fotoformål faller vil det bare bli flere og flere droner å se. Imidlertid er det ikke bare å kjøpe seg en drone og sette i gang. Det er mange regler som skal følges, og man kan straffes med fengsel om man bryter disse.

Mikro drone1Med flere droneeiere blir det med andre ord flere som kan fly rett inn i mange av forbudene. Og dette er altså forbud som kan bety fengselsstraff. Per definisjon er en drone et ubemannet luftfartøy. Det innenbærer at visse typer operasjoner krever tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Når du anskaffer deg en drone er du forpliktet til å sette deg inn i reglene. Det er mange av dem også. De spesifikke reglene for droner kan man se hos Luftfartstilsynet. Blant annet er det ikke tillat å fly med en drone innenfor en avstand på fem kilometer fra en flyplass. Dette er ifølge regler for lufttrafikk. De fleste som anskaffer seg droner til film og foto ender opp med en drone under 7 kilo. Derfor er det egne regler som gjelder for privat flyvning med droner under denne vekten.

Mikro drone2Minimum avstand til befolkning når det er over hundre personer  er 150 meter. Med færre mennesker er avstanden 50 meter. Dette gjelder også bygninger og kjøretøy. Skal du nærmere enn 50 meter må du ha tillatelse.  Det er heller ikke tillatt å fly over mennesker. Du er også nødt til å se dronen hele tiden. Skal du bruke dronene i nærheten av skade- eller ulykkessted hvor nødetater er i arbeid, behøver du normalt tillatelse fra den lokale innsatslederen. Maksimal flyhøyde med en drone er 120 meter over bakken. Husk at det også må tegnes ansvarsforsikring for ubemannede luftfartfartøy. Dette gjelder uansett vekt. Skal du ta bilder eller filme fra dronen kan det altså være nødvendig å søke om tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å søke om tillatelse fra grunneier eller kommunen.

Følger man reglene unngår man å straffes og eventuelt komme i fengsel. Dette følger av straffelovens paragraf 148. Der står det at den som volder en luftfartsulykke hvor tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes, eller medvirker til dette, kan straffes med 2 til 21 års fengsel. Setter man seg inn i reglene går nok dette bra, men det er altså ikke fritt frem selv om det er enkelt å kjøpe en drone.

Mikro Drone3